Middenweg 83

Nederhorst Den Berg

te huur


Verhard buitenterrein te huur van in totaal circa 3.500 m².

BEREIKBAARHEID
Uitstekend bereikbaar met de auto.

VERHUURBAAR VLOEROPPERVLAK
In totaal ca. 3.500 m² buitenterrein.

HUURTERMIJN
Uitgangspunt is een minimale huurperiode van 24 maanden, afwijkende huurperiode(n) bespreekbaar.

BETALINGEN
Huur en BTW per maand vooruit te voldoen.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing.

ZEKERHEIDSSTELLING
Uitgangspunt een waarborgsom ter grootte van drie maanden huur en BTW.

CONTRACT
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) model februari 2015.

AANVAARDING
In overleg, spoedige oplevering is mogelijk.

VOORBEHOUD
Goedkeuring verhuurder voorbehouden.

DISCLAIMER
Alle gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden wij en de opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van de aangeboden informatie, wordt dan ook door ons en de opdrachtgever uitdrukkelijk afgewezen. Het is uitsluitend bedoeld als uitnodiging tot het uitbrengen van een bod c.q. in onderhandeling te treden.